Build services economically

Sprawdź jak możemy Ci pomóc

Prowadzimy przez cały proces budowy domu od momentu podjęcia decyzji do wprowadzenia się.

Czym jest budowanie systemem gospodarczym?

"Budowa domu systemem gospodarczym polega na samodzielnym wykonywaniu prostych prac budowlanych, wyszukiwaniu i zatrudnianiu mniejszych ekip budowlanych oraz pozyskiwaniu niezbędnych materiałów. Wiele prac inwestor wykonuje własnymi rękami, co pozwala na zmniejszenie kosztów finansowych."

- kp.pl portal

Build an Economy Choosing an architect
 

Wybór architekta

Jest istotny nie tylko z uwagi na poprawność wykonania projektu domu, ale również ma wpływ na koszty. Wybór architekta, który posiada zmysł przestrzenny i estetyczny daje gwarancję wybudowania efektywnego i komfortowego domu.

Build an Economy Choosing an architect
 

Stworzenie kosztorysu budowy domu

Jest usługą polegającą na wyliczeniu przybliżonych kosztów poszczególnych zakresów prac.

Build an Economy Choosing an architect
 

Znalezienie – dobór fachowców

Jest kluczowym aspektem terminowego i jakościowego wykonania planowanych prac. Odpowiedni dobór ekip budowlanych zapewni optymalny poziom cen.

Build an Economy Choosing an architect
 

Pozyskanie materiałów budowlanych

Polega na poszukaniu odpowiedniego składu materiałów, który zaproponuje atrakcyjne warunki. Wybierając materiały budowlane należy pamiętać o właściwym doborze parametrów, ich jakości, ale i sposobie ich przechowywania.

Build an Economy Choosing an architect
 

Nadzór nad budową

Zgodnie z prawem na czas trwania budowy, inwestor jest zobowiązany do zapewnienia nadzoru nad pracami, osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia.

Build an Economy Choosing an architect
 

Asystent budowy

Zadaniem asystenta jest załatwienie najróżniejszych spraw na budowie.

Build an Economy Choosing an architect
 

Doradztwo prawne

Umowa zawarta między stronami w wyniku porozumienia, stanowi prawne zobowiązanie. Zapisy umowy dotyczą wszystkich kluczowych aspektów biznesowych i ustalają wzajemne prawa i obowiązki.

Build an Economy Choosing an architect
 

Aktywny harmonogram

Harmonogramowanie polega na zaplanowaniu działań jakie należy wykonać oraz na okresleniu kiedy ma nastąpić realizacja. kolejność wynika ze sztuki budowlanej oraz stosowanych technologii.

  • Działamy
    głównie na
    terenie 
    Wielkopolski

  • Build Economic operates in Poznan